Představení společnosti

Vážení obchodní přátelé,

společnost MEZLÍK,s.r.o. se v květnu roku 2006 transformovala ze společnosti KOMEZ, s.r.o., která vznikla v roce 1993. Hlavním předmětem činnosti je komplexní dodávka a montáž technických zařízení budov, tzn. ZTI, topných systémů, plynoinstalací a centrálních vysávacích systémů. Naší snahou je převzít za zákazníky maximum úkolů spojených s touto činností.

Naše firma buduje svoji prosperitu na kvalitě a komplexnosti nabízených služeb. Při realizaci našich zakázek klademe velký důraz na spolehlivost, rychlost realizace a plnění sjednaných termínů.

Společnost disponuje kvalifikovanými pracovníky ve svých profesích, jejichž dovednost a zkušenosti jsou zárukou kvality našich dodávek.

Rádi se budeme podílet na realizaci Vašich investičních záměrů a pracovat k Vší plné spokojenosti.

Výsledky činnosti společnosti jsou dokumentovány na realizovaných stavbách, jejichž stručný průřez najdete na našich stránkách. Jedná se o stavby menšího rozsahu jako jsou rodinné domky až po rozsáhlá investiční díla v řádech několika milionů korun.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

 

Mezlík Josef
jednatel společnosti